Back to Novinky a podujatia

Slovensko – Info deň EU Open for Business spojil veľké nápady

Vo štvrtok 15. októbra sa na Slovensku uskutočnil Info deň EU Open for Business. Po Malte sme tak druhou krajinou, v ktorej sa tento rok takéto podujatie uskutočnilo. Digitálne podujatie spojilo viac ako 100 miestnych odborníkov na MSP, vlastníkov firiem a podnikateľov s cieľom diskutovať o tom, ako môžu MSP na Slovensku získať prístup k financiám, nájsť nových obchodných partnerov a adaptovať sa na budúcnosť.

Úvodnú reč predniesol Štefan Vrátny, riaditeľ Business & Innovation Centre Bratislava a koordinátor siete Enterprise Europe Network na Slovensku, po nej nasledovala séria odborných panelových diskusií, diskusných fór (tematické okrúhle stoly) a tematických stretnutí. Viac než 30 národných odborníkov, expertov z EÚ a majiteľov MSP poskytlo informácie o širokej škále služieb a možností financovania, ktoré EÚ ponúka malým a stredným podnikom. Malí a strední podnikatelia napriamo informovali účastníkov o svojich úspechoch, ktoré sa im podarilo dosiahnuť vďaka podpore siete Enterprise Europe Network na Slovensku.

Počas digitálneho podujatia bolo predstavených niekoľko programov financovaných z rozpočtu EÚ vrátane siete SOLVIT, Erasmus pre mladých podnikateľov a European IP Helpdesk (poradenské centrum pre práva duševného vlastníctva). Účastníci mali tiež možnosť klásť expertom otázky a vstúpiť na virtuálny trh, naplánovať si virtuálne stretnutia 1:1, nadviazať nové kontakty a vymeniť si skúsenosti.

Priamy prenos a záznam zo stretnutí Informačného dňa nájdete tu. Prezentácie si môžete stiahnuť nižšie.

Downloadable materials

Downloadable materials

Tags