Informačné materiály

Programy EÚ ponúkajú príležitosti pre všetky typy MSP s cieľom inovovať a vytvárať pracovné miesta, využívať výhody digitalizácie, stať sa svetovým lídrom v udržateľných postupoch a voľne pôsobiť na jednotnom trhu aj mimo neho. EÚ podporí každý rok viac než 200 000 podnikov. 

Zistite viac o rôznych podporných službách EÚ a programoch dostupných pre malé a stredné podniky na Slovensku. 
Vyberte kategóriu
Všetky
Pokyny
Partneri
Financie