Info deň

Ak chcete získať komplexný a podrobný prehľad o rôznych programoch EÚ dostupných pre malé a stredné podniky, nenechajte si ujsť Info deň venované organizáciám na podporu MSP. Tieto podujatia ponúkajú jedinečnú možnosť stretnutia sa so zástupcami Európskej komisie, národnými expertmi a obchodnými sprostredkovateľmi, ktorí môžu poskytnúť informácie o tom, ako získať prístup k finančným prostriedkom pre MSP, nájsť vhodných obchodných partnerov a pomôcť podnikom expandovať na nové trhy. Účastníci tiež dostanú príležitosť dozvedieť sa viac o novej stratégii Európskej komisie pre MSP, podeliť sa o odborné znalosti a spätnú väzbu s expertmi a nadviazať dialóg o relevantných otázkach s ostatnými účastníkmi.

Info deň sa uskutoční 15. októbra 2020 na Slovensku.