Kontakt

Na Slovensku pôsobia experti na podnikanie zo siete Enterprise Europe Network neďaleko od vás. Sieť EEN ponúka služby organizáciám po celom Slovensku. 

BIC Bratislava
Zochova 5
811 03
Bratislava
www.bic.sk
een@bic.sk
 +421 2 323 327 11
 

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09
Bratislava 1
www.sbagency.sk
een@sbagency.sk
 +421 2 203 63 170/270
 

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9
816 03
Bratislava
www.sopk.sk
sopkueu@sopk.sk
 +421 2 5443 3272
 

RPIC Prešov
Raymanova 9
080 01
Prešov
www.rpicpo.sk
een@rpicpo.sk
 +421 51 7560 330, 329, 317
 

Slovak Chamber of Commerce and Industry
Gorkého 9
816 03
Bratislava
www.sopk.sk
sopkueu@sopk.sk
 +421 2 5443 3272