Pokyny

Máte otázku o podnikaní v Európe? 

EÚ poskytuje bezplatné poradenské služby, podporné siete a informácie pre MSP s cieľom pomôcť vám predaj v EÚ, daňový systém, nájsť finančnú podporu z prostriedkov EÚ, rozvíjať udržateľné obchodné praktiky, získať prístup k informáciám o trhu a prekonať právne prekážky. 

Vyberte si poradenskú službu, ktorá odpovie na vaše praktické otázky týkajúce sa podnikania v Európe, od prístupu k finančným prostriedkom po práva duševného vlastníctva, digitalizáciu a udržateľnosť a pomôže vášmu podnikaniu rásť.

Kontaktujte vašu miestnu sieť Enterprise Europe Network pre viac informácií.

Enterprise Europe Network  

Enterprise Europe Network je najväčšia sieť na podporu malých a stredných podnikov (MSP) na svete. 

Pomáha MSP a podnikateľom získať prístup k informáciám o trhu a finančnej podpore z prostriedkov EÚ, prekonávať právne prekážky a nájsť potenciálnych obchodných partnerov v celej Európe. 

Váš európsky obchodný portál  

Vaša Európa je webová stránka, ktorá poskytuje informácie o právach a povinnostiach podnikom, ktoré chcú čo najlepšie využiť svoje práva v rámci jednotného trhu. 

Poskytuje tiež informácie o prístupe na nové trhy v EÚ (založenie podniku alebo dcérskej spoločnosti, predaj tovaru a služieb v zahraničí, platenie príslušnej DPH a ďalších daní), ako aj prístupe k financovaniu - a oveľa viac.

SOLVIT

SOLVIT je bezplatná služba, ktorú zabezpečuje národná správa v každej krajine EÚ a na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku. 

Poskytuje rýchle a pragmatické riešenia pre občanov a podniky, ktoré čelia problémom pri sťahovaní podniku alebo samotnom podnikaní naprieč EÚ. 

European IP Helpdesk

Európska asistenčná služba European IP Helpdesk vám ponúka priame bezplatné poradenstvo a podporu v oblasti duševného vlastníctva (IP - Intellectual property), informuje vás o najnovšom vývoji vo svete duševného vlastníctva a inovácií v Európe a ponúka školenia o duševnom vlastníctve. 

Objavte ďalšie podporné programy EÚ
ktoré pomôžu vašej firme rásť

Financie Partneri