Partneri

Hľadáte nových obchodných partnerov mimo vašej krajiny?

EÚ vám prostredníctvom rôznych iniciatív môže pomôcť nájsť správne medzinárodne partnerstvá. Získanie nových kontaktov vám prinesie odborné znalosti, prístup na nové trhy a zručnosti pre vaše podnikanie. Možno sa tiež zrodí inovatívny podnikateľský nápad na integráciu aspektu udržateľnosti a digitálnych technológií do vášho podnikania.

Kontaktujte vašu miestnu sieť Enterprise Europe Network pre viac informácií.

Erasmus for Young Entrepreneurs       

Cezhraničný výmenný program pre podnikateľov, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom v akejkoľvek oblasti príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov. Hostiteľ profituje z novej perspektívy svojho podnikania a dostáva príležitosti pre spoluprácu so zahraničnými partnermi, alebo má možnosť dozvedieť sa niečo o nových trhoch a preklenúť medzery v zručnostiach.

Európska platforma pre spoluprácu klastrov   

Európska platforma pre spoluprácu klastrov (ECCP) spája takmer 1 000 európskych klastrových organizácií a oslovuje viac ako 100 000 MSP, asi 8 000 veľkých firiem a 11 000 univerzít/výskumných organizácií. Táto platforma ponúka nástroj na vyhľadávanie partnerov, informačné centrum, medzinárodné podujatia zamerané na nadväzovanie kontaktov, priamu pomoc a podporu pre MSP. Portál reakcie priemyselného klastra na COVID-19 bol pridaný. 

Európsky portál investičných projektov

Portál nadväzovania kontaktov v EÚ zvýši viditeľnosť vášho projektu v rámci veľkej siete medzinárodných investorov! 

Európsky portál investičných projektov (EIPP) odprezentuje tieto projekty štruktúrovaným, používateľsky prístupným spôsobom a pritiahne tak investorov z celého sveta.

Stáže zamerané na príležitosti v oblasti digitálnych technológií        

Ide o školiacu iniciatívu financovanú z prostriedkov EÚ, ktorej cieľom je pomôcť spoločnostiam nájsť vysoko motivovaných kandidátov, ktorí majú záujem o prácu v digitálnej sfére. Spoločnosti profitujú z prítomnosti talentovaných študentov a ich inovatívnych nápadov. Od roku 2018 sa v rámci tejto iniciatívy vykonalo už viac než 7 200 odborných stáží zameraných na príležitosti v oblasti digitálnych technológií.

Objavte ďalšie podporné programy EÚ
ktoré pomôžu vašej firme rásť

Pokyny Financie