Financiering

Ben je op zoek naar financiering door de EU?

Dankzij EU-programma's ontstaan er allerlei directe en indirecte financiering mogelijkheden voor het mkb om te innoveren, banen te creëren, te profiteren van digitalisering, een toonaangevende positie in te nemen op het gebied van duurzaamheid en zich vrij te kunnen bewegen op de interne markt en ver daarbuiten. De EU ondersteunt ieder jaar meer dan 200.000 bedrijven. In reactie op de uitbraak van het coronavirus zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Lees meer over de EU-respons op het coronavirus in verband met financiering voor bedrijven.

Neem contact op met je lokale Enterprise Europe Network voor meer praktische informatie.

Toegang tot het financieringsportal 

De EU ondersteunt bedrijven door verbeterde toegang te bieden tot financiering door financiële tussenpersonen zoals banken en durfkapitalisten, die financiële steun kunnen leveren met hulp van de EU. 

Dankzij het Toegang tot EU-financiering-portal kun je de juiste EU-financiering in je land vinden. 

Mogelijkheden inzake subsidies en aanbestedingen        

Het portal voor subsidies en aanbestedingen is het startpunt voor deelnemers en experts op het gebied van subsidies en aanbestedingen die worden beheerd door de Europese Commissie en andere EU-organisaties. 

Er is directe subsidie beschikbaar voor projecten die een specifieke bijdrage leveren aan de implementatie van een EU-programma of -beleid. 

COSME financiële instrumenten

De financiële instrumenten (kredietgaranties en eigenvermogensfaciliteit) van het EU-programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en mkb-bedrijven (COSME) moeten het makkelijker maken voor mkb's om toegang te krijgen tot financiering in alle fasen van de levenscyclus – oprichting, uitbreiding of bedrijfsoverdracht. Dankzij ondersteuning van de EU krijgen bedrijven sneller toegang tot garanties, leningen en vermogenskapitaal.

Horizon 2020 InnovFin    

InnovFin werkt onder de vleugels van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, en kan de juiste financiële instrumenten aanleveren voor jouw onderzoeks- en innovatieproject. Deze financiële hulpmiddelen kunnen worden ingezet voor diverse leningen, garanties en kapitaalinjecties, die volledig op de behoeften van de innovator kunnen worden afgestemd. De financiering wordt direct aangeboden of via een tussenpersoon, meestal een bank of fonds.

Explore other EU support programmes
To help your business grow

Advies Zakenpartners