Financiering

Bent u op zoek naar financiering door de EU? 

EU-programma's creëren directe en indirecte financieringsmogelijkheden voor de meest uiteenlopende kmo's om te innoveren, banen te creëren, te profiteren van digitalisering, een toonaangevende positie in te nemen op het gebied van duurzaamheid en de vrijheid te kunnen werken in de interne markt en daarbuiten. De EU ondersteunt elk jaar meer dan 200.000 ondernemingen. Als reactie op de uitbraak van het coronavirus zijn er extra middelen beschikbaar gesteld. Ga naar voor meer informatie over de coronavirusrespons met betrekking tot financiering voor ondernemingen. 

Neem contact op met uw plaatselijk Enterprise Europe Network (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) voor meer praktische informatie.

Financieringsportaal voor ondernemingen 

De EU ondersteunt ondernemingen door een betere toegang te bieden tot financiering door financiële tussenpersonen zoals banken en durfkapitalisten, die financiële steun kunnen leveren met de hulp van de EU.

Het Financieringsportaal voor ondernemingen van de EU biedt hulp bij het vinden van de juiste EU-financiering in uw land.   

Mogelijkheden inzake subsidies en aanbestedingen       

Het portaal voor subsidies en aanbestedingen is het startpunt voor deelnemers en experts in subsidieprogramma's en aanbestedingen die worden beheerd door de Europese Commissie en andere EU-organisaties. 

Er is directe subsidie beschikbaar voor projecten die een specifieke bijdrage leveren aan de implementatie van een EU-programma of -beleid.  

Financiële instrumenten van het COSME-programma

De financiële instrumenten (kredietgaranties en eigenvermogensfaciliteit) van het EU-programma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo's (COSME) moeten het makkelijker maken voor kleine en middelgrote ondernemingen om financiering te verkrijgen in alle fasen van hun levenscyclus – oprichting, uitbreiding of bedrijfsoverdracht. Dankzij ondersteuning van de EU krijgen ondernemingen sneller toegang tot garanties, leningen en vermogenskapitaal.

InnovFin van Horizon 2020  

InnovFin werkt onder de vleugels van Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, en kan de juiste financiële instrumenten verstrekken voor uw onderzoeks- en innovatieproject. Deze financiële hulpmiddelen kunnen worden ingezet voor diverse leningen, garanties en kapitaalinjecties, die volledig op de behoeften van de innovator kunnen worden afgestemd. De financiering wordt rechtstreeks of via een financiële tussenpersoon verstrekt, meestal een bank of fonds.

Ontdek andere ondersteuningsprogramma's van de EU
om uw onderneming te helpen groeien.

Advies Zakenpartners