Financie

Hľadáte finančnú podporu z EÚ? 

Programy EÚ otvárajú priame a nepriame financovanie príležitosti pre všetky typy MSP s cieľom inovovať a vytvárať pracovné miesta, využívať výhody digitalizácie, stať sa svetovým lídrom v udržateľných postupoch a voľne pôsobiť na jednotnom trhu aj mimo neho. EÚ podporí každý rok viac než 200 000 podnikov.  V reakcii na vypuknutie epidémie koronavírusu boli poskytnuté ďalšie zdroje. Prečítajte si viac o reakcii na koronavírus  v súvislosti s financovaním podnikov.

Kontaktujte vašu miestnu sieť Enterprise Europe Network pre viac informácií.

Portál prístupu k financiám  

EÚ podporuje podniky zlepšením prístupu k financiám prostredníctvom finančných sprostredkovateľov, ako sú banky a organizácie rizikového kapitálu, ktoré poskytujú finančnú podporu z prostriedkov EÚ. 

Portál prístupu k financiám EÚ vám pomôže nájsť vhodné a dostupné finančné prostriedky EÚ vo vašej krajine. 

Možnosti financovania a výberové konania       

Portál financovania a výberových konaní predstavuje vstupnú bránu pre účastníkov a odborníkov na programy financovania a výberové konania riadené Európskou komisiou a ostatnými orgánmi EÚ. 

Priame financovanie je k dispozícii pre projekty, ktoré konkrétnym spôsobom prispievajú k vykonávaniu programu alebo politiky EÚ. 

Finančné nástroje COSME

Cieľom finančných nástrojov programu EÚ pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov (COSME) (záruky za úvery a nástroj vlastného imania) je uľahčiť malým a stredným podnikom prístup k finančným prostriedkom vo všetkých fázach ich životného cyklu - založenie, expanzia či prevod podniku. Vďaka podpore EÚ získajú podniky ľahší prístup k zárukám, úverom a kapitálu.

Horizon 2020 InnovFin     

Program InnovFin v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie s názvom Horizont 2020, môže poskytnúť správne nástroje financovania pre váš výskumný a inovatívny projekt. Finančné nástroje pokrývajú širokú škálu pôžičiek, záruk a financovania vlastného kapitálu, ktoré je možné prispôsobiť potrebám inovátorov. Financovanie sa poskytuje priamo alebo prostredníctvom finančného sprostredkovateľa, ktorým je najčastejšie banka alebo fond.

Objavte ďalšie podporné programy EÚ
ktoré pomôžu vašej firme rásť

Pokyny Partneri