EU OPEN FOR BUSINESS 
GROEI MEE MET DE TOEKOMST

EEN OVERZICHT VAN EU-STEUN VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF (MKB)


De 25 miljoen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) van Europa vormen de ruggengraat van de economie van de EU. De uitdagingen waar het Europees mkb dagelijks mee te maken heeft als het gaat om de naleving van de regels en toegang tot informatie, markten en financiering zijn daarmee uitdagingen voor heel Europa

De Europese mkb’s volledig tot ontplooiing laten komen

De strategie voor de mkb’s heeft tot doel de administratieve rompslomp te verminderen en de Europese mkb’s te helpen bij het zakendoen op de interne markt en daarbuiten, bij het verkrijgen van financiering en bij het voortouw nemen bij de digitale en groene transitie.

Herstelplan voor Europa

Om de economische en sociale schade van de coronapandemie ongedaan te maken, het herstel van de Europese economie snel op gang te brengen en bestaande banen te redden en nieuwe te scheppen, heeft de Europese Commissie op 26 mei een groot herstelplan voor Europa voorgesteld dat het maximale uit de EU-begroting haalt.

ADVIES

Het Enterprise Europe Network 

Dit is het grootste ondersteuningsnetwerk ter wereld voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Dankzij het netwerk kunnen mkb’s en ondernemers toegang krijgen tot marktinformatie en financiering vanuit de EU, kunnen ze juridische belemmeringen uit de weg ruimen en potentiële zakenpartners vinden in heel Europa.

Om de capaciteit van mkb’s op te bouwen voor een digitale en groene transitie gaat de Commissie het Enterprise Europe Network versterken met speciale duurzaamheidsadviseurs.

Zoek een Network-contactpunt bij u in de buurt
> https://een.ec.europa.eu/

Jouw Europa-portaal voor het bedrijfsleven

Je vindt er rechten en plichten die voor bedrijven gelden die hun positie op de interne markt ten volle willen benutten. De website biedt informatie over toegang tot nieuwe markten in de EU (het oprichten van een bedrijf of dochteronderneming, goederen en diensten in het buitenland verkopen, btw en belastingen over de grens betalen), toegang tot financiering en nog veel meer
> Meer informatie 

SOLVIT
SOLVIT zorgt voor snelle en pragmatische oplossingen voor burgers en bedrijven die problemen ervaren als zij naar een ander EU-land willen verhuizen of daar zaken willen doen. SOLVIT is een gratis dienst die wordt aangeboden door de centrale overheid van alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen
> Meer informatie

De Helpdesk intellectuele eigendomsrechten in de EU  

De Helpdesk intellectuele eigendomsrechten in de EU bied je gratis advies uit de eerste hand en ondersteuning inzake intellectueel eigendom (IP). Daarnaast kun je hier informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IP en innovatie in Europa en worden er trainingen over IP aangeboden.
> Meer informatie
 

FINANCIERING

Het portaal Financiering voor ondernemers en bedrijven

De EU ondersteunt bedrijven door betere toegang te bieden tot financiering door financiële tussenpersonen als banken en durfkapitalisten, die financiële steun kunnen leveren met hulp van de EU. 

Het portaal Financiering voor ondernemers en bedrijven van de EU biedt hulp bij het vinden van de juiste EU financiering in jouw land
 
Financiële instrumenten van het COSME programma 

Met de financiële instrumenten (kredietgaranties en eigenvermogensfaciliteit) van het EUprogramma voor het Concurrentievermogen van kleine en middelgrote ondernemingen (Cosme) moet het voor kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker worden om in alle fasen van hun levenscyclus financiering te verkrijgen. 

Het EIF en de EC lanceren specifieke COVID-19- steun onder de garantiefaciliteit voor leningen (LGF) van het Cosme-programma, dat wordt ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).
Horizon2020 InnovFin 

InnovFin werkt onder Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, en kan de juiste financiële instrumenten verschaffen voor jouw onderzoeks- en innovatieproject. Deze financiële hulpmiddelen kunnen worden ingezet voor diverse leningen, garanties en kapitaalinjecties, die volledig op de behoeften van de innovator kunnen worden afgestemd. De financiering wordt rechtstreeks verstrekt of via een tussenpersoon, meestal een bank of fonds.

Het EIF en de EC lanceren specifieke COVID-19- steun onder de garantiefaciliteit voor mkb’s van InnovFin (InnovFin SMEG), die wordt ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).
Ga naar
www.access2finance.eu
voor meer informatie!

Het portaal voor subsidies en aanbestedingen

Het portaal voor subsidies en aanbestedingen is het startpunt voor deelnemers en experts op het gebied van subsidies en aanbestedingen die worden beheerd door de Europese Commissie en andere EU-organisaties. Er is directe subsidie beschikbaar voor projecten die een specifieke bijdrage leveren aan de implementatie van een EU-programma of -beleid.
> Meer informatie

Het LIFE-programma 

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu en klimaatactie.   
> Meer informatie
 

PARTNERS

Het Europees platform voor clustersamenwerking (ECCP)

Op het ECCP zijn bijna 1.000 Europese clusterorganisaties samengebracht, die contact hebben met meer dan 100.000 mkb’s, zo’n 8.000 grote bedrijven en 11.000 universiteiten/onderzoeksorganisaties. Het platform biedt toegang tot een zoektool voor partners, een informatiehub, internationale bemiddelingsevenementen en directe hulp en ondersteuning voor mkb’ers. Je kunt nu ook informatie vinden op ons COVID-19 Industrial Cluster Response Portal.
> Meer informatie

Erasmus voor jonge ondernemers

Een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat jonge ondernemers de kans geeft om van ervaren ondernemers te leren. De stagebiedende organisatie profiteert van nieuwe inzichten in zijn/haar bedrijf en kan samenwerken met partners in het buitenland, leren over nieuwe markten en nieuwe vaardigheden verwerven.
> Meer informatie

Het Europees Investeringsprojectenportaal (EIPP) 

Dit bemiddelingsportaal van de EU vergroot de zichtbaarheid van jouw project bij een groot netwerk van internationale investeerders! Het EIPP presenteert deze projecten op een gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier en zal zo investeerders van over de hele wereld aantrekken.
> Meer informatie

Digital Opportunity Traineeships

Dit is een stage-initiatief van de EU, waarmee bedrijven die in de digitale markt werkzaam zijn, worden gekoppeld aan gemotiveerde sollicitanten. Bedrijven profiteren van de aanwezigheid van getalenteerde stagiaires en hun innovatieve ideeën. Sinds 2018 hebben er al meer dan 7.200 Digital Opportunity Traineeships plaatsgevonden. 
> Meer informatie

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie 

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is een stuwende kracht achter innovatie in Europa door ondernemers, innovatieve organisaties en studenten in heel Europa te ondersteunen bij de verwezenlijking van hun beste ideeën. Het is de grootste innovatiegemeenschap in Europa. Het EIT is een integraal onderdeel van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU.
> Meer informatie
 

ANDERE NUTTIGE TOOLS

eTranslation-tool voor het mkb 

eTranslation, een tool die de Europese Commissie ter beschikking heeft gesteld, is een geavanceerde internetdienst voor machinevertalingen waarmee je tijd en geld bespaart bij het vertalen van je documenten en teksten van de ene officiële EU-taal naar de andere en nog veel meer! eTranslation garandeert dat al je vertaalde gegevens vertrouwelijk en veilig blijven.
Meer informatie
Tenders Electronic Daily (TED)

TED is de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de EU, dat gericht is op Europese overheidsaanbestedingen. TED biedt gratis toegang tot zakelijke kansen die de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en daarbuiten te bieden heeft. Informatie over elk aanbestedingsdocument wordt in de 24 officiële talen van de EU gepubliceerd.
> Meer informatie
 

DE EU-BEGROTING VOOR DE TOEKOMST

De Commissie heeft in mei 2020 een krachtige, moderne en vernieuwde langetermijnbegroting voor de EU voorgesteld die wordt versterkt door NextGenerationEU. Dit is een tijdelijk noodherstelinstrument dat bijdraagt aan het repareren van de directe economische en sociale schade die de coronaviruspandemie heeft aangericht. Hiermee wordt het herstel snel op gang gebracht en kunnen voorbereidingen worden getroffen voor een betere toekomst voor de volgende generatie.

De volgende drie programma’s zijn vooral van belang voor het mkb: 
 
Het programma voor de eengemaakte markt

De Commissie heeft een nieuw, speciaal programma voorgesteld ter waarde van 4 miljard euro om de positie van de consument te versterken en te beschermen en om de groei van de vele kleine en middelgrote ondernemingen van Europa te verzekeren.


> Meer informatie
InvestEU

Het programma brengt de grote hoeveelheid financiële instrumenten van de EU die op dit moment beschikbaar zijn op één centraal punt bij elkaar en is een uitwerking van het succesvolle Investeringsplan voor Europa. Dit zal investeringen, innovatie en het scheppen van banen verder stimuleren, waardoor ten minste 650 miljard euro aan extra investeringen worden gegenereerd.

> Meer informatie
Het programma Digitaal Europa

De Commissie heeft het programma Digitaal Europa voorgesteld, het EU-programma dat is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en het bevorderen van het brede gebruik van digitale technologieën door burgers en bedrijven in Europa.


> Meer informatie


KADER EU-STRATEGIE
 
De strategie van de EU

De prioriteiten van de Europese Commissie voor 2019-2024
> Meer informatie
De Europese Green Deal

Een nieuwe groeistrategie 
> Meer informatie
De digitale strategie van de EU

De digitale toekomst van Europa vormgeven
> Meer informatie
Een Europese industriestrategie

Voor een concurrerend, groen en digitaal Europa
> Meer informatie
Een strategie voor het mkb

Volledige ontplooiing van het Europese mkb
> Meer informatie
Actieplan circulaire economie

Onze productie en consumptie aanpassen
> Meer informatie


*Gebruik gerust de brochure met informatie over EU steun voor MKB’s, download het en deel het met jouw partners en klanten.