EU OPEN FOR BUSINESS 
GA MEE MET DE TIJD


EEN OVERZICHT VAN DE EU-STEUN VOOR KLEINE OF MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN (KMO’S)


De 25 miljoen kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s) van Europa vormen de ruggengraat van de economie van de EU. De dagelijkse uitdagingen voor de Europese kmo’s met betrekking tot de naleving van de regels en toegang tot informatie, markten en financiering zijn daarom ook meteen uitdagingen voor heel Europa

De Europese kmo’s volledig tot ontplooiing laten komen

De strategie voor kmo’s heeft als doel de administratieve rompslomp te verminderen en de Europese kmo’s te helpen bij het zakendoen op de interne markt en daarbuiten, bij het verkrijgen van financiering en bij het voortouw nemen in de digitale en groene transitie.

Herstelplan voor Europa

Om de economische en sociale schade van de coronapandemie ongedaan te maken, het herstel van de Europese economie snel op gang te brengen en bestaande banen te redden en nieuwe te scheppen, heeft de Europese Commissie op 26 mei een groot herstelplan voor Europa voorgesteld dat het maximale uit de EU-begroting haalt.

ADVIES

Het Enterprise Europe Network 

Dit is ‘s werelds grootste ondersteuningsnetwerk voor kleine of middelgrote ondernemingen (kmo’s). Dankzij dit netwerk krijgen kmo’s en ondernemers toegang tot marktinformatie en financiering van de EU, kunnen ze juridische obstakels overwinnen en potentiële zakenpartners vinden in heel Europa.

Om de capaciteit van kmo’s op te bouwen voor een digitale en groene transitie, gaat de Commissie het Enterprise Europe Network versterken met speciale duurzaamheidsadviseurs.

Zoek een Network-contactpunt bij u in de buurt
> https://een.ec.europa.eu/

Uw Europa: portaal voor ondernemingen

Hier vindt u alle rechten en plichten die gelden voor ondernemingen die hun positie op de interne markt optimaal willen benutten. De website biedt informatie over de toegang tot nieuwe markten in de EU (het oprichten van een onderneming of dochteronderneming, goederen en diensten in het buitenland verkopen, de verbonden btw en belastingen betalen), toegang tot financiering en nog veel meer.
> Meer informatie 

SOLVIT
 
SOLVIT biedt snelle en pragmatische oplossingen voor burgers en ondernemingen die problemen ervaren als zij naar een ander EU-land willen verhuizen of daar zaken willen doen. SOLVIT is een gratis dienst die wordt aangeboden door de centrale overheden van alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
> Meer informatie

Helpdesk intellectuele eigendomsrechten in de EU  

De Helpdesk intellectuele eigendomsrechten in de EU biedt u gratis advies uit de eerste hand en ondersteuning inzake intellectuele eigendom (IP). Daarnaast vindt u hier informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IP en innovatie in Europa en worden er trainingen over IP aangeboden.
> Meer informatie
 

FINANCIERING

Financieringsportaal voor ondernemingen

De EU ondersteunt ondernemingen door een betere toegang te bieden tot financiering door financiële tussenpersonen zoals banken en durfkapitalisten, die financiële steun kunnen leveren met hulp van de EU. 

Het Financieringsportaal voor ondernemingen van de EU biedt hulp bij het vinden van de juiste EUfinanciering in uw land.
 
Financiële instrumenten van het COSME-programma 

De financiële instrumenten (kredietgaranties en eigenvermogensfaciliteit) van het EUprogramma voor het Concurrentievermogen van ondernemingen en kmo’s (COSME) moeten het makkelijker maken voor kleine en middelgrote ondernemingen om financiering te verkrijgen in alle fasen van hun levenscyclus. 

Het EIF en de EC lanceren specifieke COVID-19- steun onder de garantiefaciliteit voor leningen (LGF) van het Cosme-programma, dat wordt ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).
Horizon2020 InnovFin 

InnovFin werkt onder Horizon 2020, het onderzoeks- en innovatieprogramma van de EU, en kan de juiste financiële instrumenten verschaffen voor jouw onderzoeks- en innovatieproject. Deze financiële hulpmiddelen kunnen worden ingezet voor diverse leningen, garanties en kapitaalinjecties, die volledig op de behoeften van de innovator kunnen worden afgestemd. De financiering wordt rechtstreeks verstrekt of via een tussenpersoon, meestal een bank of fonds

Het EIF en de EC lanceren specifieke COVID-19- steun onder de garantiefaciliteit voor kmo’s van InnovFin (InnovFin SMEG), die wordt ondersteund door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).
Ga naar
www.access2finance.eu
voor meer informatie!

Portaal voor subsidies en aanbestedingen

Het portaal voor subsidies en aanbestedingen is het startpunt voor deelnemers en experts op het gebied van financieringsprogramma’s en aanbestedingen die worden beheerd door de Europese Commissie en andere EU-organisaties. Er zijn directe subsidies beschikbaar voor projecten die een specifieke bijdrage leveren aan de implementatie van een EU-programma of -beleid.
> Meer informatie

LIFE-programma 

Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de EU voor het milieu en de klimaatactie.  
> Meer informatie
 

PARTNERS

Het Europees platform voor clustersamenwerking (ECCP)

Op het ECCP zijn bijna 1.000 Europese clusterorganisaties samengebracht die contact hebben met meer dan 100.000 kmo’s, zo’n 8.000 grote ondernemingen en 11.000 universiteiten/onderzoeksorganisaties. Het platform biedt toegang tot een zoektool voor partners, een informatiehub, internationale matchmakingevenementen en directe hulp en ondersteuning voor kmo’ers. U kunt nu ook informatie vinden op ons COVID-19 Industrial Cluster Response Portal.
> Meer informatie

Erasmus voor jonge ondernemers

Een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat jonge ondernemers de kans geeft te leren van ervaren ondernemers. De gastonderneming profiteert van nieuwe inzichten in zijn/haar onderneming en kan samenwerken met partners in het buitenland, leren over nieuwe markten en nieuwe vaardigheden verwerven.
> Meer informatie

Europees Investeringsprojectenportaal (EIPP)

Dit matchmakingportaal van de EU vergroot de zichtbaarheid van uw project bij een groot netwerk van internationale investeerders! Het EIPP zet deze projecten op een gestructureerde en gebruiksvriendelijke manier in de kijker en trekt zo investeerders aan van over de hele wereld.
> Meer informatie

Digital Opportunity Traineeships

Dit is een stage-initiatief van de EU, waarmee ondernemingen die in de digitale markt werkzaam zijn, worden gekoppeld aan gemotiveerde sollicitanten. Ondernemingen profiteren van de aanwezigheid van getalenteerde stagiairs en hun innovatieve ideeën. Sinds 2018 hebben er al meer dan 7.200 Digital Opportunity Traineeships plaatsgevonden.
> Meer informatie

Europees Instituut voor innovatie en technologie  

Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) is een stuwende kracht achter innovatie in Europa en ondersteunt ondernemers, innovatieve organisaties en studenten in heel Europa bij de verwezenlijking van hun beste ideeën. Het is de grootste innovatiegemeenschap in Europa. Het EIT is een integraal onderdeel van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU.
> Meer informatie
 

ANDERE NUTTIGE TOOLS

eTranslation-tool voor kmo’s

eTranslation, een tool ter beschikking gesteld door de Europese Commissie, is een geavanceerde internetdienst voor machinevertalingen waarmee u tijd en geld bespaart bij het vertalen van uw documenten en teksten tussen officiële EU-talen, en nog veel meer! eTranslation garandeert dat al uw vertaalde gegevens vertrouwelijk en veilig blijven.
Meer informatie
Tenders Electronic Daily (TED)

TED is de onlineversie van het Supplement op het Publicatieblad van de EU, dat gericht is op Europese overheidsaanbestedingen. TED biedt gratis toegang tot zakelijke kansen die de Europese Unie te bieden heeft, in de Europese Economische Ruimte en daarbuiten. Informatie over elk aanbestedingsdocument wordt in de 24 officiële talen van de EU gepubliceerd.
> Meer informatie
 

DE EU-BEGROTING VOOR DE TOEKOMST

De Commissie heeft in mei 2020 een stevige, moderne en vernieuwde langetermijnbegroting voor de EU voorgesteld, die wordt versterkt door NextGenerationEU, een tijdelijk noodherstelinstrument, om de directe economische en sociale schade te helpen repareren die de coronaviruspandemie teweeg heeft gebracht, om het herstel snel op gang te brengen en voorbereidingen te treffen voor een betere toekomst voor de volgende generatie.

De volgende drie programma’s zijn vooral van belang voor kmo’s: 
 
Het programma voor de interne markt

De Commissie heeft een nieuw, speciaal programma voorgesteld ter waarde van 4 miljard euro om de positie van de consument te versterken en te beschermen, en om de groei van de vele kleine en middelgrote ondernemingen van Europa te verzekeren.

> Meer informatie
InvestEU

Het programma verzamelt het grote aantal beschikbare financiële instrumenten van de EU op één centrale plek en is een uitwerking van het succesvolle Investeringsplan voor Europa. Dit zal investeringen, innovatie en jobcreatie verder stimuleren, waardoor ten minste 650 miljard euro aan extra investeringen worden gegenereerd.

> Meer informatie
Het programma Digitaal Europa

De Commissie heeft het programma Digitaal Europa voorgesteld, het EU-programma dat is gericht op het opbouwen van de strategische digitale capaciteiten van de EU en het bevorderen van het brede gebruik van digitale technologieën door burgers en ondernemingen in Europa.

> Meer informatie


KADER EU-STRATEGIE
 
De strategie van de EU

De prioriteiten van de Europese Commissie voor 2019-2024
> Meer informatie
De Europese Green Deal

Een nieuwe groeistrategie 
> Meer informatie
De digitale strategie van de EU

De digitale toekomst van Europa vormgeven
> Meer informatie
Een Europese industriestrategie

Voor een concurrerend, groen en digitaal Europa
> Meer informatie
Een strategie voor de kmo’s

Volledige ontplooiing van het Europese kmo’s
> Meer informatie
Actieplan circulaire economie

Onze productie en consumptie aanpassen
> Meer informatie


*Aarzel niet de brochure met informatie over EU steun voor KMO’s te gebruiken, download het en deel het met uw partners en klanten.