Advies

Heb je een vraag over ondernemerschap in Europa? 

De EU biedt gratis adviesdiensten, ondersteuningsnetwerken en informatie voor het mkb aan. Hiermee kun je je bedrijf laten groeien, financiering krijgen, een duurzame bedrijfsvoering opzetten, toegang tot marktinformatie krijgen en juridische obstakels uit de weg ruimen. 

Kies een adviesdienst die antwoord kan geven op je praktische vragen over ondernemerschap in Europa. Dit kunnen vragen zijn over goederen en diensten verkopen in de EU, belastingheffing, toegang tot financiering, intellectuele eigendomsrechten, digitalisering of duurzaamheid. 

Neem contact op met je lokale Enterprise Europe Network voor meer praktische informatie.

Enterprise Europe Network 

Het Enterprise Europe Network is 's werelds grootste ondersteuningsnetwerk voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). 

Dankzij het netwerk krijgen het mkb en ondernemers toegang tot marktinformatie en financiering vanuit de EU, kunnen ze juridische obstakels uit de weg ruimen en mogelijke zakelijke partners in heel Europa vinden.  

Uw Europa Bedrijfsportal   

Uw Europa is een website waarop alle rechten en verplichtingen te vinden zijn voor bedrijven die hun positie op de interne markt ten volle willen benutten. 

De website biedt informatie over toegang tot nieuwe markten in de EU (het oprichten van een bedrijf of dochteronderneming, goederen en diensten in het buitenland verkopen, btw en belastingen over de grens betalen), toegang tot financiering en nog veel meer.

SOLVIT

SOLVIT is een gratis dienst die wordt aangeboden door de centrale overheid van alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. 

SOLVIT zorgt voor snelle en pragmatische oplossingen voor burgers en bedrijven die problemen ervaren als zij naar een ander EU-land willen verhuizen of daar zaken willen doen. 

Helpdesk intellectuele eigendomsrechten in de EU

De helpdesk intellectuele eigendomsrechten in de EU biedt je gratis advies uit de eerste hand en ondersteuning inzake intellectueel eigendom (IP). Daarnaast kun je hier informatie krijgen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IP & Innovatie in Europa en worden er trainingen over IP aangeboden. 

Ontdek andere EU-programma's
die uw onderneming kunnen helpen groeien

Financiering Zakenpartners