Advies

Heeft u een vraag over ondernemerschap in Europa? 

De EU biedt gratis adviesdiensten, ondersteuningsnetwerken en informatie voor kmo's. Hiermee kunt u uw onderneming laten groeien, EU-financiering ontvangen, een duurzame bedrijfsvoering opzetten, toegang tot marktinformatie krijgen en juridische obstakels overwinnen.  

Kies een adviesdienst die antwoord kan geven op uw praktische vragen over ondernemerschap in Europa. Dit kunnen vragen zijn over goederen en diensten verkopen in de EU, belastingheffing, toegang tot financiering, intellectuele eigendomsrechten, digitalisering of duurzaamheid. 

Neem contact op met uw plaatselijk Enterprise Europe Network (Brussel, Vlaanderen, Wallonië) voor meer praktische informatie.

Enterprise Europe Network 

Het Enterprise Europe Network is 's werelds grootste ondersteuningsnetwerk voor kleine of middelgrote ondernemingen (kmo's).  

Dankzij dit netwerk krijgen kmo's en ondernemers toegang tot marktinformatie en financiering van de EU, kunnen ze juridische obstakels overwinnen en potentiële zakenpartners vinden in heel Europa. 

Meer informatie
Brussel Vlaanderen Wallonië

Uw Europa: portaal voor ondernemingen  

Uw Europa is een website waarop alle rechten en verplichtingen te vinden zijn die gelden voor ondernemingen die hun positie op de interne markt optimaal willen benutten.

De website biedt informatie over toegang tot nieuwe markten in de EU (het oprichten van een onderneming of dochteronderneming, goederen en diensten in het buitenland verkopen, de verbonden btw en belastingen betalen), toegang tot financiering en nog veel meer.

SOLVIT

SOLVIT is een gratis dienst die wordt aangeboden door de centrale overheden van alle EU-landen, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

SOLVIT biedt snelle en pragmatische oplossingen voor burgers en ondernemingen die problemen ervaren als zij naar een ander EU-land willen verhuizen of daar zaken willen doen.  

Helpdesk intellectuele eigendomsrechten in de EU

De Helpdesk intellectuele eigendomsrechten in de EU biedt u gratis advies uit de eerste hand en ondersteuning inzake intellectuele eigendom (IP). Daarnaast vindt u hier informatie over de laatste ontwikkelingen op het gebied van IP en innovatie in Europa en worden er trainingen over IP aangeboden. 

Ontdek andere ondersteuningsprogramma's van de EU
om uw onderneming te helpen groeien.

Financiering Zakenpartners